Tėvų / globėjų aplinka


Prisijungimo duomenys

Tėvai, gavę prisijungimo duomenis iš klasės vadovo arba mokyklos dienyno administratoriaus, pradeda naudotis dienynu.

 • Jei naudojotės „EDUKA dienynu“ pernai, pabandykite naudoti tuos pačius prisijungimo duomenis.

 • Įrašykite prisijungimo vardą, slaptažodį ir prisijunkite.

 • Prisijungę prie dienyno, matysite lentelę, kurioje galėsite įrašyti (arba matysite, jei jau yra įvestas) veikiančio el. pašto adresą, kurį turėsite patvirtinti:

 • Pageidavus gauti informaciją apie vaiko įrašus, kasdien 17 val. gausite pranešimus el. paštu apie naujai įrašytus vertinimus, lankomumą, komentarus. Šį nustatymą visada galėsite pakeisti nustatymuose.

 • Paspaudę mygtuką Patvirtinti, į Jūsų nurodytą el. paštą gausite el. laišką su patvirtinimo nuoroda, kurią paspaudę patvirtinsite savo el. paštą:

 • Kilus klausimams dėl to, kad negavote laiško su nuoroda, reikėtų patikrinti, ar nurodytas veikiančio el. pašto adresas, taip pat pasitikrinti Nepageidaujamų laiškų dėžutę (Spam). Norėdami pasitikrinti, kokį el. paštą įvedėte, ar dar kartą gauti patvirtinimo nuorodą, turėsite prisijungti prie savo paskyros ir meniu pasirinkę Nustatymai, galėsite pakartoti nuorodos siuntimą, paspausdami Redaguoti.

 • Vėliau jungdamiesi patys galėsite atkurti pamirštą slaptažodį, prisijungimo lange paspaudę Slaptažodžio priminimas tėvams:

 • Atkreipiame dėmesį, kad, norėdami pasinaudoti slaptažodžio priminimo funkcija, prieš tai turėsite būti patvirtinę el. paštą.

 • Pakeiskite prisijungimo slaptažodį meniu puslapyje Nustatymai. Užpildykite slaptažodžio laukelį mažiausiai 8 simboliais, iš kurių bent vienas turi būti skaičius. Slaptažodyje neturi būti lietuviškų simbolių arba asmeninių duomenų, pavyzdžiui, jūsų vardo ar gimimo datos.

Meniu pasirinkę Nustatymai taip pat galėsite įrašyti ar pasikeisti įvestą el. pašto adresą.


Vaiko įvertinimai

Meniu punktas Įvertinimai. Šiame puslapyje matome:

 • pasirinkto mėnesio dalykų dienyną ir įvertinimus. Kai nuvedame pelę į dienyno langelį, kur parašytas įvertinimas, matome įvertinimo tipą, komentarą, taip pat datą, kada įvertinimas buvo įrašytas;

 • naujai gauti įvertinimai pažymėti mėlynu rėmeliu.


Praleistos pamokos

 • pasirinkto mėnesio praleistas pamokas (skiltis Praleistos pamokos). Galime jas pateisinti – varnele pažymėję norimą pateisinti pamoką, spauskite mygtuką Pateisinti, pasirinkite pateisinimo priežastį ir įrašykite komentarą. Klasės vadovas turės patvirtinti iš jūsų gautą pateisinimą;


Pagyrimai ir pastabos

 • pasirinkto mėnesio pastabas ir pagyrimus (skiltis Pagyrimai ir pastabos);


Lankomumas

 • einamojo trimestro / pusmečio lankomumo ataskaitą (skiltis Lankomumas);


Rezultatai

 • mokomųjų dalykų trimestro / pusmečio įvertinimus (skiltis Rezultatai);

 • egzaminų rezultatus, jei vaikas laikė PUPP arba brandos egzaminus (skiltis Egzaminai).


Namų darbai

Meniu punktas Namų darbai. Pasirinkę laikotarpį ir dalyką, galite matyti užduotus namų darbus, prie jų prisegtus failus, datą, iki kada reikia atlikti.
Klasės darbai

Meniu punktas Klasės darbai. Pasirinkę laikotarpį ir dalyką, galėsite peržiūrėti mokytojų užpildytas pamokos temas ir klasės darbus, tai pat prie pamokos temos ar klasės darbo prisegtus failus.


Kontroliniai darbai

Meniu punktas Kontroliniai darbai. Pasirinkę laikotarpį ir dalyką, matome kontrolinių darbų datą.


Socialinė-pilietinė veikla

Meniu punktas Socialinė-pilietinė veikla. Čia galite matyti vaiko atliktas socialines-pilietines veiklas ir valandų skaičių.


Vaiko pamokų tvarkaraštis

Meniu punkte Tvarkaraštis matote šios savaitės tvarkaraštį. Filtre galite pasirinkti kitą savaitę kurios tvarkaraštį norite peržiūrėti.


Vaiko individuali pažanga

Meniu punktas VIP. Dienyne yra įdiegtas vaiko individualios pažangos (VIP) įrankis, kuriame atvaizduojamas vaiko individualios pažangos portfelis. Jame galite peržiūrėti savo vaiko individualią pažangą: mokinio gebėjimų įsivertinimus ir mokytojo įvertinimus, taip pat įvairias diagramas, rodančias, kaip vaikui sekasi, jei mokytojas naudojasi VIP įrankiu.

Mokytojams rekomenduojame pabandyti naudoti pasiekimams vertinti VIP įrankį. Mokytojas, pasirinkęs iš sąrašo tam tikro lygio gebėjimus, gali juos priskirti įsivertinti mokiniui (pažymėti žodžius „Moku“, „Iš dalies moku“, „Dar nemoku“), taip pat vertinti ir pakomentuoti pats. Tada mokinio įsivertinimas ir mokytojo vertinimas gali būti palyginami. Duomenys kaupiami ir saugomi Mokinio gebėjimų portfelyje. Diagramose, grafikuose atvaizduojama mokinio gebėjimų plėtotė laiko požiūriu (pažanga). Trimestro / pusmečio, mokslo metų pabaigoje šiomis diagramomis, grafikais galima remtis, darant sprendimą apie mokinio pasiekimų lygį.

Remdamasi šiais vertinimo metodais EDUKA dienyno komanda siekia sukurti motyvuojančią ir padedančią mokytis vertinimo sistemą, kurioje būtų sudarytos sąlygos kiekvienam mokiniui mokytis pagal savo individualius sugebėjimus, atrasti mokymosi motyvaciją, ugdyti prigimtinį smalsumą, pranokti save patį, tobulėti ir patirti sėkmės džiaugsmą.