Vaiko individuali pažanga (VIP)

VIP procesas

VIP procesą sudaro dvi dalys: mokinių įsivertinimo klausimynas ir gebėjimų portfelis. Darbas su klausimynu (mokytojui) susideda iš šių žingsnių:

 • Klausimyno sudarymas ir pateikimas mokiniams

 • Grįžtamojo ryšio mokiniams suteikimas (neprivalomas žingsnis)

VIP naudojimas. Pagrindiniai žingsniai

 1. Puslapyje VIP spauskite mygtuką „Sukurti naują“.

 2. Užpildykite laukelius, parinkite įsivertinimo teiginius, išsaugokite klausimyną.

 3. Klausimynų sąraše išskleiskite klausimyno aprašymą ir „Paskelbkite“ klausimyną.

 4. Sulaukite, kol mokiniai įsivertins, ir suteikite jiems grįžtamąjį ryšį („Vertinkite“).

 5. Gebėjimų portfelyje matysite besikaupiančią apibendrintą mokinių įsivertinimų informaciją.

Detali VIP instrukcija

Klausimyną sudaro gebėjimų įsivertinimo teiginiai, prie kurių mokiniai įsivertina, pažymėdami „Dar nemoku“, „Iš dalies moku“, „Moku“. Mokytojo užduotis šiame etape yra įtraukti į klausimyną gebėjimų įsivertinimo teiginius. Tai daroma tokiu būdu:

 

Kaip sudaryti klausimyną?

 • Prisijungę prie dienyno, pasirinkite Mokytojo vaidmenį. Atsidarykite VIP puslapį ir atsidariusiame lange spauskite mygtuką „Sukurti naują“.

 • Atsidariusiame puslapyje:

- pasirinkite, kad sudarote klausimyną „Grupėms“;

SVARBU!
Jeigu tėvai jau buvo įvesti į „EDUKA dienyną“ (pvz.: turintys kelis vaikus jūsų mokykloje), juos reikėtų pasirinkti iš sąrašo, o ne įvedinėti iš naujo.

- įrašykite klausimyno pavadinimą (pvz., „Birželio mėn. trupmenų veiklos srities klausimynas“);

- nustatykite užpildymo terminą (terminas galios tik mokiniams);

- nurodykite, kuriai grupei skirsite klausimyną;

- pasirinkite kompetencijos tipą (dalykinė ar bendroji – iš bendrųjų kompetencijų šiuo išbandymo metu pateikiame „Mokėjimo mokytis“ kompetenciją 5–6 kl.);

- pasirinkite dalyką;

- pateiktame sąraše išskleiskite gebėjimo, apie kurį norėtumėte surinkti mokinių į(si)vertinimą, aprašą ir pažymėkite pele įsivertinimo teiginius, kuriuos norite pateikti mokiniams. Jiems galite pasiūlyti visų trijų lygmenų arba tik kai kurių lygmenų klausimus. Mokiniai įsivertinimo metu nematys, kuris teiginys kokį lygmenį atitinka, – tai pamatys tik po įsivertinimo;

- puslapio apačioje paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.

Kaip paskelbti klausimyną mokiniams?

 • Išsaugoję klausimyną, pateksite į savo sudarytų klausimynų langą. Šiame lange išskleiskite ką tik savo sukurtą klausimyną ir, jeigu nieko nenorite jame pakeisti, spauskite „Paskelbti“.

 • Paskelbus įsivertinimo klausimyną, mokiniai savo aplinkose jį matys kartu su jūsų paskirta atlikimo data, iki kada klausimynas turi būti užpildytas. Kiek mokinių jau užpildė, matysite stulpelyje „Įsivertinę mokiniai“, o kiek mokinių paskyrėte klausimyną, matysite stulpelyje „Mokinių kiekis“.

 • Mokiniams įsivertinus, galite suteikti jiems grįžtamąjį ryšį, pažymėdami savo vertinimus šalia mokinių įsivertinimų.

 

Kaip suteikti mokiniams grįžtamąjį ryšį? (neprivalomas žingsnis)

Norėdami suteikti mokiniams grįžtamąjį ryšį apie jų įsivertinimą per VIP įrankį, spauskite mygtuką „Vertinti“ prie klausimyno:

- atsidariusiame lange matysite mokinio įsivertinimą ir galėsite pateikti tiek savo vertinimą (skalėje „Dar nemoka“, „Iš dalies moka“, „Moka“), tiek įrašyti komentarą;

- jūsų įvertinimą ir komentarą mokinys matys savo aplinkoje.

Kaip kaupti gebėjimų portfelį?

Mokinių įsivertinimai kaupsis jiems pildant klausimynus per mokslo metus ir sudarys mokinių gebėjimų portfelį. Duomenys į gebėjimų portfelį perkeliami kitą dieną suėjus terminui, jeigu sudarant klausimyną buvo pasirinktas klausimynų pateikimas grupėms, o ne individualiai (žr. p. 3). Gebėjimų portfelyje bus pateikiami analizės duomenys keliais pjūviais, remiantis mokinių įsivertinimais:

 • visos klasės mokinių įsivertinimas (t. y. koks mokinių savęs vertinimas dominuoja skalėje „Dar nemoku“, „Iš dalies moku“ ir „Moku“);

 • kiekvieno mokinio įsivertinimas pagal veiklos sritis ir atskirus gebėjimus;

 • pas kurį mokinį, dominuojantį iš trijų įsivertinimų;

 • mokinio įsivertinimai bendrame klasės kontekste;

 • kiek sutampa ar skiriasi mokinio įsivertinimai ir mokytojo įvertinimai;

 • mokinio gebėjimų kitimas per mokslo metus (pagal mokinio įsivertinimo duomenis).